Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Archiwum „Porównania”, nr 11/2012
"Porównania" nr 11


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Spis treści Redakcja
2 Warianty narracji geokulturowej (praktyki muzealizacji – postmonarchiczne wzorce mówienia) Kornélia Faragó
3 Rosja i Europa Środkowa w geografii symbolicznej i literackiej (uwagi imagologiczne) Miloš Zelenka
4 Kilka uwag o twórczości Stanisława Brzozowskiego w przestrzeni studiów postkolonialnych Krzysztof Krasuski
5 Claudio Magris: dialektyka harmonii i rozpadu Mieczysław Dąbrowski
6 „Память Дама Забывчивая” Wielka Wojna Ojczyźniana: od mitologizacji do niepamięci Dorota Pazio-Wlazłowska
7 Mit Południa jako kontrapunkt dla opozycji Wschód – Zachód i podstawa mitu Europy Środkowej Jagoda Wierzejska
8 Ironiczna bezdomność Bohumila Hrabala a tłumiona tęsknota za domem Milana Kundery Jakub Češka
9 Wobec nie-miejsca. Myślenie przestrzenią w twórczości Ádáma Bodora Kinga Piotrowiak-Junkiert
10 Między niebem i ziemią. Relacje między człowiekiem i jego przestrzenią jako element psychologicznych rozgrywek Bolesława Prusa z jego współczesnością Marcin Jauksz
11 Melancholia dyskursu kresoznawczego Dariusz Skórczewski
12 Ostalgia i bezpowrotność w Środkowoeuropejskim kinie przełomu Dobrochna Dabert
13 Literackie topografie pogranicza. Przypadek Slawonii Magdalena Dyras
14 „Poszóstnie przez Bieszczad”. Janusza Szubera poetyckie utraty i nostalgie Małgorzata Okupnik
15 Prowincja (węg. vidék) w wybranych węgierskich filmach fabularnych. Aspekt społeczny, polityczny i fabularny Grzegorz Bubak
16 Sarajewo – Zagrzeb – Kraków. O miejscach opuszczonych, odrzuconych i odnalezionych na austro-węgierskiej mapie biografii Ivo Andricia Sylwia Nowak-Bajcar
17 Budapeszt Miklósa Janscó Aleksandra Muga-Bartkowiak
18 Poznań z perspektywy. Klasa i płeć społeczno-kulturowa jako kategorie kształtujące obraz miasta w pisarstwie wspomnieniowym. Magdalena Bednarek
19 Przestrzenie kontestacji w twórczości Bohumila Hrabala, Mirona Białoszewskiego i Wolfganga Hilbiga Emilia Kledzik
20 Konstruowanie psychospołecznej przestrzeni sąsiada. Niemiecki Zachód i rosyjski Wschód w reportażowo-podróżniczej prozie ostatnich lat Hanna Gosk
21 Sztuka błądzenia. Karla Čapka i Sándora Máraiego podróże literackie Agnieszka Janiec-Nyitrai
22 (Mgliste) miejsca w poezji Paula Celana. Żydostwo pneumatyczne i geopoetyka pneumatyczna Joanna Roszak
23 Po(st)graniczne narracje miejskie. Literackie re-konstrukcje żydowskiego Szczecina Paweł Wolski
24 „Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek”. Nostalgiczny mit stosunków polsko-żydowskich w historiografii regionalnej – rekonesans Bartłomiej Krupa
25 Węgierski Gibraltar i serbskie Ateny Lajos Pálfalvi
26 Józef Mackiewicz i sekty Grzegorz Pełczyński
27 Hobbici u bram Europy. Postmodernistyczna geopolityka w powieści Artura Kilnaua Pikielhauba Siarhiej Kawalou
28 Rozwój, sukces, tradycja. Relacja z The American Comparative Literature Association’s 2012 Annual Meeting Paweł Wolski
29 Recenzje Bogusław Bakuła, Emilia Kledzik, Ryszard Kupidura
30 Omówienia Agnieszka Janiec-Nyitrai, Wolfgang Schlott, Agnieszka Matkowska, Kinga Piotrowiak-Junkiert
31 Autorzy „Porównań” Redakcja

PolskiEnglish