Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Archiwum „Porównania”, nr 6/2009
„Porównania”, nr 6/2009


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Spis treści Redakcja
2 Humanizm, filologia i imperializm Brennan, Timothy; Kledzik, Emilia (Tłum.); Kołodziejczyk, Dorota (Tłum.)
3 Studia wschód-zachód w kontekście współczesnej komparatystyki Zelenkova, Anna; Kola, Adam F. (Tłum. )
4 Frankofoński postkolonializm z Europy Wschodniej Rice, Alison; Kledzik, Emilia (Tłum.)
5 Okres postkolonialny czy postkolonialna Europa Wschodnia i Środkowa?? Scheibner, Tamás
6 "My" i "oni", "swój" i "obcy". Bałkany XX wieku z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej Koch, Magdalena
7 Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec "innej Europy" Skórczewski, Dariusz
8 Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury Kardyni-Pelikánová, Krystyna
9 Postkolonializm pod postacią postmodernizmu w literaturze słowackiej Žilka, Tibor
10 (Post)kolonialne miasta Europy Środkowej Lisiak, Agata
11 Prowincja w najnowszej literaturze polskiej i niemieckiej oraz współczesnych polonistycznych i germanistycznych badaniach literackich Kledzik, Emilia
12 "Uwikłane w przemoc". "Žensko pismo" - dyskurs emancypacyjny i krytyczny z perspektywy teorii postkolonialnej Czapik-Lityńska, Barbara
13 Kwestie kobiece w czesko-słowackiej refleksji filmowej po 1989 roku Dabert, Dobrochna
14 Kolonialna tancerka w "Orgiach" Łesi Ukrainki Matusiak, Agnieszka
15 Wokół stereotypów polskości i niemieckości. Rudnicki i Załuski Dąbrowski, Mieczysław
16 Na tropach polsko-ukraińskiego dialogu: uwarunkowania i areny międzynarodowego dyskursu w latach 1946-1989 Schlott, Wolfgang
17 Społeczne oraz kulturalne stosunki Polski i Gruzji w XVI-XVIII wieku Occheli, Wiera
18 Wielka idea a budowanie jedności i tożsamości narodowej Greków Ciszek, Hanna
19 Od identyczności do sobornosti. Kilka uwag z powodu dyskusji o białoruskiej tożsamości Rudkouski, Piotra
20 Od "Subaltern studies" do "Provincializig Europe". Kilka postkolonialnych refleksji na temat historii Chakrabarty, Dipesh
21 Dwie mentalności Europy Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia państwowości Spiró, György
22 Recenzje Halina Janaszek-Ivaničkova, Anastasia Chatzigiannidi, Agnieszka Matusiak, Emilia Kledzik, Dobrochna Dabert
23 Omówienia, przeglądy Ryszard Kupidura, Miloš Zelenka, Martyna Lemańczyk, Lenka Vítová, Bogusław Bakuła, Joanna Roszak, Karolina Korcz
24 Autorzy "Porównań" Redakcja
 

PolskiEnglish